Strefa Kiss & Ride

Drodzy Rodzice,

poniżej przedstawiamy Wam dwie propozycje realizacji strefy Kiss & Ride, czyli strefy, w której będzie można się zatrzymać(bez parkowania) i wypuścić dziecko do szkoły.

Pierwsza opcja została zaproponowana przez Pana Dyrektora i przedstawia się następująco:

Strefa Kiss & Ride zaczyna się w połowie pierwszego parkingu i kończy się przy wyjeździe na drogę.

 


Druga propozycja została wypracowana na zebraniu Rady Rodziców i przedstawia się następująco:

W rozwiązaniu tym postulujemy wprowadzenie strefy Kiss & Ride 10m przed i za furtką.

Ponadto wydaje nam się, że zmiana organizacji ruchu w rejonie szkoły powinna iść w następującym kierunku:

  1. Ustawienie znaku D-40 na początku ul. Karpnickiej, co z uwagi na ruch pieszych oraz brak oznakowanych przejść da im pierwszeństwo poruszania się przed pojazdami, ponadto znak ten ogranicza prędkość do 20 km/h;
  2. Wprowadzenia oznakowania poziomego w rejonie 10 metrów przed i za obecnie otwartą furtką do szkoły wyznaczającego strefę Kiss&Ride. Obecnie wielu rodziców właśnie w to miejsce traktuje jako tego typu strefę.
  3. Ustawienia znaku pionowego D-18 (parking) z tabliczką T-30 informującego o możliwości zaparkowania pojazdu poza strefą objętą oznakowaniem poziomym jak wyżej. Nieustawienie tego znaku uniemożliwi  parkowanie na bypasie i znacznie zmniejszy dostępność miejsc parkingowych dla rodziców dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkolnych;
  4. Ustawienie znaku pionowego D-18 (parking) z tabliczką T-30 informującego o możliwości zaparkowania pojazdu wzdłuż ul. Karpnickiej po stronie stawu. Nieustawienie tego znaku uniemożliwi parkowanie w sposób dotychczasowy i znacznie zmniejszy dostępność miejsc parkingowych dla rodziców dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkolnych;
  5. Zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Głównej / Wełnianej /     Karpnickiej poprzez wprowadzenie mini ronda oznakowaniem poziomym     (czerwone oznakowanie poziome) oraz pionowym na dojazdach do ronda.
  6. Jednocześnie     zwracamy się z prośbą o otwarcie drugiej furtki znajdującej się na końcu bypassa oraz skierowanie prośby do wszystkich pracowników     szkoły i przedszkola o parkowanie swoich samochodów na parkingu dla Nauczycieli. Proponujemy również, aby parking dla Nauczycieli jeśli są na nim miejsca był otwarty w godzinach 7:00-8:00 dla Rodziców dzieci przedszkolnych.

Zdajemy sobie sprawę z tego, iż problem komunikacji przed szkołą i przedszkolem nie jest trywialny do rozwiązania. W związku z tym zachęcamy Państwa do wyrażenia swojej opinii na temat obu rozwiązań w komentarzach lub zaproponowania alternatywy.