Rada

Prezydium:

  • Przewodnicząca: Karolina Serafin
  • Wiceprzewodnicząca z klas 1-3: Anna Maciejewska
  • Wiceprzewodnicząca z klas 4-8: Anna Miara
  • Skarbnik: Marta Pyrgał
  • Sekretarz: Artur Zarzycki