Rada

Prezydium:

  • Przewodnicząca: Anna Miara
  • Wiceprzewodnicząca: Honorata Budnik
  • Wiceprzewodnicząca: Anna Maciejewska
  • Skarbnik: Marta Pyrgał
  • Sekretarz: Artur Zarzycki