Konto i dane Rady Rodziców

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 22

Nr konta:    47 1240 1994 1111 0000 2499 4730 Bank Pekao

Składka na rok 2020/2021:  100zł (50zł na semestr)