Udostępnianie ocenionych sprawdzianów uczniów uczniom i rodzicom

Drodzy Rodzice,

chcielibyśmy aktywnie uczestniczyć w edukacji naszych dzieci, a rozwiązania zaproponowane w minionym semestrze przez zmianę statutu szkoły w kwestii udostępniania prac uczniów rodzicom, bardzo nam to utrudnia, a niejednokrotnie uniemożliwia. Dlatego w dniu 3 stycznia Rada Rodziców skierowała pismo do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu z prośbą o pomoc w rozwiązaniu tej kwestii. Kontrola Kuratorium w szkole się odbyła, niestety nie dostaliśmy jeszcze od Dyrekcji żadnych oficjalnych wiadomości na temat  działań szkoły, jakie zostaną podjęte w celu swobodnego dostępu do ocenionych i sprawdzonych prac dzieci.

Spotykaliśmy się z przedstawicielami Nauczycieli oraz Dyrekcji trzy razy, aby wypracować wspólne, dogodne dla obu stron rozwiązanie. Niestety spotkania nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, dlatego zmuszeni byliśmy szukać wsparcia w jednostkach nadrzędnych.Jaka była ścieżka naszych działań i dlaczego tak długo to trwało? Zachęcam do zapoznania się z załączonymi pismami.

Załączamy do posta treść pisma skierowanego do Kuratorium oraz do Departamentu Edukacji UM Wrocław oraz odpowiedź otrzymaną od Kuratorium. Dla Waszej wiedzy, informacji, działania.

Pismo dot. udostępniania sprawdzianów_03.01.2018