Styczniowe zebranie Rady Rodziców

Drodzy Rodzice,

17 stycznia odbyło się kolejne zebranie Rady Rodziców, które było poświęcone sprawom bieżącym, których w ostatnim czasie pojawiło się bardzo dużo.  W związku z tym na zebraniu:

  • zapoznaliśmy się  z propozycją pozalekcyjnych zajęć aktorskich dla klas 0-6 Act&Play (85zl/m-c | 1h w tygodniu | 23zl/godz)
  • poszczególne zespoły przedstawiły sprawozdanie ze swojej działalności (spis zespołów znajdziecie w zakładce „Rada” tam też pojawią się w najbliższym czasie opisy ich działań)
  • przegłosowaliśmy zgodnie z życzeniem Samorządu Uczniowskiego przesunięcie kwoty planowanej na bal i SU na nagrody w konkursie klas
  • przegłosowaliśmy dofinansowanie  kolejnych konkursów „Najpiękniejsza maska karnawałowa” i „Corrida ortograficzna – walka z bykami”
  • Przewodnicząca Rady Rodziców Karolina Serafin przedstawiła informację o deklaracji firmy Vulcan w sprawie sponsoringu uczestnictwa naszej szkoły w międzynarodowym konkursie Destination Imagination
  • w drodze głosowania zdecydowaliśmy, że chcielibyśmy aby dodatkowe dwie godziny w ramach zajęć pozalekcyjnych były wykorzystane na zajęcia wyrównawcze
  • poruszyliśmy kwestię festynu i problemów z nim związanych
  • rozmawialiśmy o procedurach odbioru dzieci – obecne w naszej ocenie nie zdają egzaminu – rozeznajemy możliwości
  • ustaliliśmy, że w przypadku, gdy nauczyciel nie może zbierać pieniędzy na dany konkurs, a jest sporo dzieci, które chcą w nim wziąć udział, to powinien to uczynić jeden z rodziców, zachęcamy więc do zaangażowania się Państwa w takich sytuacjach
  • omówiliśmy zaproponowaną przez Pana Dyrektora strefę Kiss&Ride i zaproponowaliśmy jej własną wersję

Ponadto w ramach wolnych wniosków poruszyliśmy kwestie: poziomu j. angielskiego, ścieżki postępowania w przypadku konfliktu na linii wychowawca-rodzice, skarg na księdza z zewnętrznej parafii, który uczy w naszej szkole, opcjonalnej zmianowości w przyszłym roku,  strojów sportowych do reprezentacji szkoły w zawodach, wyłączonych lamp na boisku, pogarszających się posiłków.