zestawienie aktualnych wpłat

Drodzy Rodzice – oto aktualne zestawienie wpłat każdej z klas do budżetu Rady Rodziców. Skarbnicy klasowi winni byli do końca listopada 2020 zebrać środki klasowe i przelać je na konto RR. Pobudka dla tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. Szczególnie zapraszamy do współpracy tych, którzy nie wpłacili nic.