Informacja o stanie finansów

Aktualnie dysponujemy kwotą ok.16 tysięcy.
Wśród nas są trzy klasy które dokonały 100% wpłat jak i takie, które nie wplaciły w ogóle.
Trzy klasy ze 100% wpłat zostaną nagrodzone kwotą 100 pln na własne wydatki z finansowania zewnętrznego.

Rada Rodziców postanowiła uchwalić następujące maksymalne wartości procentowe wydatków na poszczególne działy:

  • czerwcowy festyn: 25% (na chwilę obecną przekłada się to na kwotę około 4000)
  • nagrody na konkursy szkolne: 21% (na chwilę obecną ~3360)
  • zabawy szkolne: 12% (~1920)
  • występy zorganizowane na terenie szkoły (np. Magik, zespół muzyczny) 11% ( ~1760)
  • plebiscyt super kolega/ koleżanka/ nauczyciel: 9% (~1440)
  • fundusz specjalny (wydatki nieprzewidziane, doraźna pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji rodzinno-finansowej) : 8% (1280)
  • inicjatywy samorządu uczniowskiego: 7%  (~1120)
  • apele szkolne: 4% (~640)
  • woda w szkole: 1% (~160)
  • gry dla dzieci, pufy na korytarz: 1% (~160)

Na tą chwilę jednogłośnie zdecydowaliśmy
dofinansować wszystkie nagrody w konkursach, co do których nauczyciele odpowiedzialni złożyli wnioski z krótkim opisem danego konkursu, a które odbędą się w naszej szkole do grudnia.
O kolejnych konkursach będziemy decydować na następnych zebraniach.

Co do dwóch ostatnich tematów:
Woda i pufy+gry:
Aktualny stan finansów nie pozwala na zrealizowanie tych pomysłów, w zależności od tego jak będą napływać środki- zrealizujemy je w terminie późniejszym lub kwoty na nie przeznaczone zostaną przesunięte na realizację innych założeń.

Stan finansów podałam z dn.8 listopada, oczywiście jeśli budżet będzie się zwiększał to pula na poszczególne inicjatywy również będzie się zwiększać.
Dlatego wciąż niezmiennie zachęcamy do wpłat ?