Październikowe zebranie Rady Rodziców

Drodzy Państwo,

dn.18.10 odbyło się drugie już w tym roku zebranie RR naszej szkoły. W znacznej części na prośbę rodziców poświęcone było ono spotkaniu z Paniami Dyrektor, w celu wyjaśnienia licznych problemów, które Was nurtują. I tak- poruszone zostały poniższe problemy:

1. niedostępność sprawdzianów
2. ciężkie plecaki
3. niedostępność zajęć dodatkowych
4. czystość w toaletach

ad.1
zawiązała się grupa robocza, która w dn.23.10 odbyła spotkanie z Dyrekcją w celu ustalenia kompromisu dot. dostępności sprawdzianów. Problem zaistniał, ponieważ z jednej strony rodzic chce wiedzieć, czego nie umie jego dziecko, dlaczego dostało niską ocenę i nad czym musi popracować, by zaliczyć poprawę. Z drugiej strony zaś jest nauczyciel, który ma obowiązek gromadzenia dokumentacji ucznia do 31.08 danego roku. A niestety sprawdziany wydawane do domu najczęściej nie wracają…
Stąd też zostały zaproponowane rozwiązania takie jak: możliwość robienia zdjęć sprawdzianów, przekazywania uczniom kserokopii tychże sprawdzianów lub wydawanie sprawdzianów na wyraźną prośbę rodzica przesyłaną librusem. Niebawem na pewno zostanie wypracowane rozwiązanie kompromisowe, które zadowoli obie strony i zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

ad.2
zaproponowane zostało kilka rozwiązań, które w sumie powinny zdecydowanie wpłynąć na wagę plecaków.
– Pani Dyrektor proponowała dzieciom w klasach, by nosiły jeden podręcznik na ławkę- tj. jedno dziecko nosi podręcznik do matematyki a drugie do j.polskiego- oczywiście wszystkie dzieci noszą wszystko- zwróćmy na to uwagę
– Pani Dyrektor prowadząc lekcje z j. polskiego w jeden dzień prowadzi literaturę a w drugi gramatykę i również nie ma potrzeby, żeby dzieci nosiły oba podręczniki w te dwa dni
– młodsze klasy mają w klasach szafki, w których mogą zostawiać te podręczniki, z których nie ma zadań domowych
– można zostawić zgrzewkę wody w szafkach dzieci, aby nie musiały tyle napojów nosić w plecaku (zawsze to ok. 0,5 kg mniej)
– Pani Dyrektor zasugerowała, by przyglądać się też temu, co dzieci noszą w plecakach, często jest to sporo niepotrzebnych zabawek, nieużywanych w tym dniu zeszytów i książek i dużo różnych przedmiotów, których nawet nie spodziewalibyśmy się w tornistrach naszych dzieci.
– Rozważaliśmy możliwość wyświetlania podręczników multimedialnych, ale nie w każdym przypadku jest to możliwe, ponieważ nie wszystkie wydawnictwa mają dostępną taką wersję, poza tym znaczna część dzieci nie jest w stanie skupić się na tekście wyświetlanym.
Reasumując- szkoła ma dla dzieci kilka konkretnych propozycji, żeby obniżyć wagę ich plecaków. zadaniem nas- rodziców- jest nauczyć dzieci mądrze te plecaki pakować.

ad.3
Ilość zajęć dodatkowych bezpłatnych na pewno nie ulegnie zmianie, rozważana jest zmiana sposobu zapisywania- dwuetapowo. W pierwszym etapie dziecko zapisywałoby się tylko na jedne zajęcia, na których mu najbardziej zależy, a w drugim na te, na których zostały wolne miejsca. Aktualnie część dzieci zapisana jest na kilka dodatkowych zajęć, a niektóre nie są zapisane na żadne, gdyż zabrakło dla nich miejsc. System dwuetapowy przynajmniej częściowo rozwiązałby ten problem.
Należy też pamiętać, że w przypadku młodszych dzieci, które korzystają ze świetlicy, również prowadzone są zajęcia, ale nie są nazywane jako „dodatkowe”. Po prostu świetlica realizuje swój program.

ad.4
Pani Dyrektor zasygnalizowała, że  toalety są niszczone i brudzone przez nasze dzieci.
I nie są to kwestie pochlapanej podłogi czy rozrzuconych ręczników. Myślę, że większość z Państwa nie zdaje sobie sprawy ze skali tego problemu.
Mieliśmy okazje zobaczyć zdjęcie na którym widniała toaleta, do której ktoś wrzucił cztery jabłka, stertę ręczników papierowych i specjalnie na tę okazję upleciony z papieru warkocz. Często też zdarza się, że dzieci smarują własnymi odchodami ściany lub rzucają się szczotkami toaletowymi.
Takie zachowania nie będą przez szkołę tolerowane. W najbliższym czasie zostanie ustalony sposób wyciągania konsekwencji w stosunku do dzieci, które z premedytacją niszczą i brudzą przestrzeń wokół siebie, szczególnie toalety.
Na dzień dzisiejszy bardzo prosimy, aby porozmawiali Państwo ze swoimi dziećmi o zachowaniach, które są kompletnie niedopuszczalne i o tym, jak należy się zachować, gdy ktoś jest świadkiem takich działań. Przy tej okazji proponuję też wspomnieć o szacunku do pracy Pań Sprzątających, które muszą te toalety sprzątać, oraz o poszanowaniu rozdawanej dzieciom żywności.

Aktualnie Rada Rodziców głosuje nad rozdysponowaniem budżetu na poszczególne kategorie. Wiemy, że część klas dokonała wpłat w większości ale są też klasy, które w 100% wstrzymały się od wpłacania tych pieniędzy.

Poniżej przedstawiam „kategorie”, na które planujemy przeznaczyć pieniądze- chodzi oczywiście o dofinansowanie a nie całkowite sfinansowanie:
– nagrody w konkursach organizowanych przez nauczycieli
– akcje organizowanych przez Samorząd Uczniowski
– uroczystości szkolne, apele
– imprezy szkolne (andrzejki, mikołajki, walentynki)
– zorganizowane występy, spotkania na terenie szkoły
– fundusz specjalny- doraźne wspomaganie uczniów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji rodzinno-finansowej
– plebiscyt „super kolega/ koleżanka/ nauczyciel”- o tym słów kilka, ponieważ jest sporo nowych uczniów i sporo nowych rodziców, którzy nie znają tego przedsięwzięcia. Plebiscyt „super…” to tradycja sp22, w którym to dzieci głosują, wybierając swojego najlepszego kolegę i koleżankę z klasy, a także nauczyciela i nauczycielkę ( w kategorii klas I-III i IV-VIII).
Nagrody w tym konkursie fundowała Rada Rodziców i najczęściej były to bony do empiku- myślę, że w miarę możliwości przy tej formie zostaniemy, zastanowimy się nad kwota tego bonu, z racji tego, że klas jest coraz więcej , więc i budżet przeznaczony na ten plebiscyt musi być z roku na rok coraz większy.

Przypominamy, że budżet rady Rodziców są to pieniądze, z których będą korzystały WSZYSTKIE dzieci, mają one uatrakcyjnić im czas spędzony w placówce. Dlatego ponownie zachęcamy do wpłat- im większy budżet, tym więcej możemy wspólnie zrobić.

Zapewniam, że o wszystkich zmianach, nowych problemach i ich rozwiązaniach będziecie Państwo informowani możliwie na bieżąco.