Wpłaty 2019-2020

1a – 950 zł
1b – 750 zł
1c,d – brak wpłaty
1e – 900 zł
1f – 900 zł
1g – 950 zł
1h – 500 zł
2a – 300 zł
2b – brak wpłaty
2c – 800 zł
2d – 300 zł
2e – 1100 zł
2f – 1200 zł
2g – 650 zł
2h – 630 zł
2i – 1200 zł
3a – 450 zł
3b – 663 zł
3c – 950 zł
3d – 600 zł
3e – 350 zł
4a – 400 zł
4b – 700 zł
5a – 225zł
5b – 200 zł
5c – 375 zł
5d – 750 zł
5e – 475 zł
6a – 100 zł
6b – 50 zł
6c – 680 zł
7a – 225 zł
7b – 200 zł
7c – 1100 zł
8a – 225 zł
8b – 250 zł
8c – 700 zł