Toalety

Cel: rozwiązanie problemu brudnych toalet

Wykonane działania:

  • odbyły się spotkania z nauczycielami poruszające problem
  • poruszono problem na Radzie Rodziców i poproszono przedstawicieli klas o porozmawianie o tym na forum klas
  • poproszono rodziców o dyskusję na ten temat z dziećmi
  • poruszenie problemu podczas spotkania z Samorządem Uczniowskim

Status: stan czystości toalet się poprawił,  zaplanowano kolejne kroki:  przygotowanie deklaracji czystości do podpisania przez uczniów, zakup bramek do pisuarów.