Sprawdziany

Opis problemu: rodzice chcieliby mieć możliwość pracy z dzieckiem nad materiałem, z którym miało problem podczas sprawdzianu.

Cel: wypracowanie sposobu na udostępnianie rodzicom sprawdzianów w celu pracy z dzieckiem nad materiałem, z którym ma trudności.

Wykonane działania:

  • odbyły się  spotkania  z nauczycielami
  • zaproponowano rozwiązanie, w którym rodzicem przez librusa zgłaszaliby prośbę o udostępnienie sprawdzianu z jednoczesną deklaracją, że zobowiązują się go oddać w przeciągu 3 dni i nie będą zadawać pytań przez librusa (wszelkie wątpliwości będą wyjaśniane osobiście)

Status: z racji braku porozumienia poproszono kuratorium o włączenie się w wypracowanie wspólnego rozwiązania.