Obecności

Klasa wrzesień październik listopad styczeń luty marzec maj czerwiec
klasa 1a X X X X
klasa 1b X X X
klasa 1c
klasa 1d X
klasa 1e X
klasa 1f X X X X X X
klasa 1g X X X
klasa 1h
klasa 1i X
klasa 2a X
klasa 2b X X X X X X
klasa 2c
klasa 2d X X X X X X
klasa 2e X X
klasa 3a X X X X X X
klasa 3b
klasa 4a X X X X
klasa 4b X X X X X X
klasa 4c X
klasa 4d X
klasa 4e X X X
klasa 5a X X X
klasa 5b X X X X
klasa 5c X
klasa 6a X
klasa 6b X X X X X X X
klasa 6c
klasa 7a X X X X X X
klasa 7b X X X
klasa 7c X
klasa 8a X X