Rada

Prezydium:

Przewodniczący: Karolina Serafin

Z-ca (kl. 1-3): Małgorzata Sawicka

Z-ca (kl. 4-8): Małgorzata Jurek-Ogonowska

Skarbnik: Kamila Walczak

Sekretarze:  Honorata Budnik, Joanna Chodała