Rada

Prezydium:

Przewodniczący: Karolina Serafin

Z-ca: Artur Zarzycki

Skarbnik: Kamila Walczak

Komisja rewizyjna:

Małgorzata Jurek Ogonowska 4c
Marta Idziak 1c
Honorata Budnik 3b

 

Zespoły robocze: